Witteveen Mode B.V.

Datum faillissement: 15 juli 2017

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

Curator