Wegman Personenvervoer B.V.

Datum faillissement: 12 april 2019
Datum surseance: 03 april 2019

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 3 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht voorlopig surseance van betaling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wegman Personenvervoer B.V. tevens h.o.d.n. Taxi Wegman, Lotax Taxibedrijf, Personenvervoer Drechtsteden, Personenvervoer Midden-Holland, Vervoerscentrale Midden-Holland, Regiecentrale Midden-Holland en Vervoerservices Midden-Holland (KvK-nummer: 67942385), statutair en feitelijk gevestigd te (4233 GA) Ameide aan de Industrieweg 4, met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. van der Schee tot bewindvoerder. Bij beschikking van 12 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de voorlopige surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. van der Schee tot curator.

Curator