Van Hool Nederland B.V.

Datum faillissement: 25 juni 2024

Rechter-commissaris

Naam: mr. R.W.J. van Veen
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Curator