Van Dekken Holding B.V.

Datum faillissement: 16 januari 2020

Arrest

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij arrest van 16 januari 2020 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Dekken Holding B.V. (KvK-nummer: 32112637), statutair en feitelijk gevestigd te (3743 CJ) Baarn aan de Krugerlaan 19, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zwaag tot curator.

Curator