Stichting KIZ (Kwaliteit in Zorg)

Datum faillissement: 03 december 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 3 december 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de stichting Stichting KIZ (Kwaliteit in Zorg) (KvK-nummer: 64656640), statutair gevestigd te Zeist, feitelijk gevestigd te (3528 BM) Utrecht aan de Tirionlaan 1 (postadres: Reactorweg 17, Unit 8559 te (3542 AD) Utrecht), met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator