Stichting Inaya Zorg

Datum faillissement: 30 maart 2021

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 30 maart 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de stichting Stichting Inaya Zorg (KvK-nummer: 53825985), statutair en feitelijk gevestigd te (3564 EK) Utrecht aan de Ghanadreef 2 A (correspondentieadres: Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht), met benoeming van mr. P.J. Neijt  tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zwaag tot curator.

Curator