Roiet B.V.

Datum faillissement: 17 juli 2018

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 17 juli 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roiet B.V. (KvK-nummer: 69595755), statutair en feitelijk gevestigd te (3825 DA) Amersfoort aan de Ubachsberg 8 en te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg 14, met benoeming van mr. J.F. Haeck tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator