Propinter Vastgoed Recreatie B.V.

Datum faillissement: 15 april 2013
Datum surseance: 29 maart 2013

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

Curator