Poldererf 30 B.V.

Datum faillissement: 16 april 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. C.P. Lunter
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Omschrijving

Bij vonnis van 16 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poldererf 30 B.V. h.o.d.n. Poldererf Landbouw, De Oerhond, Poldererf Fourages en Poldererf Loonwerk, (KvK-nummer: 66153751), statutair gevestigd gemeente Noordoostpolder en feitelijk gevestigd te (8307 PV) Ens aan de Zwijnsweg 30, met benoeming van mr. C.P. Lunter tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator