Op de Veluwe uw Topslijter B.V.

Datum faillissement: 28 maart 2022

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

Curator