Nova ICT B.V.

Datum faillissement: 10 juli 2018

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 10 juli 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nova ICT B.V. (KvK-nummer: 61246883), statutair en feitelijk gevestigd te (3442 EA) Woerden aan de Rijnkade 4, met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zwaag tot curator.

Curator