×
Home  »  Faillissementen  »  MS Mode Nederland B.V.

MS Mode Nederland B.V.

Gerelateerde surseances / faillissementen

MS Mode France B.V.
MS Mode Group B.V.
MS Mode Holding B.V.

Verslagen

Voor nadere informatie en de geconsolideerde verslagen klik hier.

Datum surseance

5 augustus 2016

Datum faillissement

11 augustus 2016

> Beschikking surseance
> Vonnis omzetting faillissement
> Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr I.M. Bilderbeek
Rechtbank: rechtbank Amsterdam

Omschrijving

Op 5 augustus 2016 heeft de rechtbank Amsterdam voorlopig surseance van betaling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MS Mode Nederland B.V., h.o.d.n. MS Mode en MS mode, statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (1112 TA) Diemen aan de Diemermere 1 (KvK 33111725) met nevenvestigingen, met benoeming van mr I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en aanstelling van mr F. Kemp en mr C. de Jong tot bewindvoerders. Bij vonnis d.d. 11 augustus 2016 heeft de rechtbank Amsterdam de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en aanstelling van mr F. Kemp en mr C. de Jong tot curatoren. Bij beschikking van 1 oktober 2017 is mr C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr F.A.M. Nowee als opvolgend curator.

Curator