MS Mode Holding B.V.

Datum faillissement: 11 augustus 2016
Datum surseance: 05 augustus 2016

Beschikking surseance
Vonnis omzetting faillissement
Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr. I.M. Bilderbeek
Rechtbank: rechtbank Amsterdam

Omschrijving

Bij beschikking van 5 augustus 2016 heeft de rechtbank Amsterdam voorlopig surseance van betaling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MS Mode Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (1112 TA) Diemen aan de Diemermere 1 (KvK-nummer: 52639649) met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F. Kemp en mr. C. de Jong tot bewindvoerders. Bij vonnis van 11 augustus 2016 heeft de rechtbank Amsterdam de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F. Kemp en mr. C. de Jong tot curatoren. Bij beschikking van 1 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. F.A.M. Nowee als opvolgend curator. Bij beschikking van 26 april 2019 is mr. F. Kemp op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. D.M. van Geel als opvolgend curator.

Curator