×
Home  »  Faillissementen  »  Lisman Inter Holding B.V. c.s.

Lisman Inter Holding B.V. c.s.

Gerelateerde surseances / faillissementen

B.V. Demkade A.
Interprojekt Beheer B.V.
Interprojekt Holding B.V.
Interprojekt Management B.V.
Interprojekt Ontwikkeling B.V.
Ontwikkelingsmaatschappij Rhijnhuysen B.V.
Propinter Vastgoed Recreatie B.V.

Verslagen

> Verslag 30
20-03-2020

> Verslag 29
07-01-2020

> Verslag 28
20-09-2019

> Verslag 27
14-02-2019

> Verslag 26
21-09-2018

> Verslag 25
31-05-2018

Datum surseance

11 januari 2011

Datum faillissement

8 mei 2013

> beschikking surseance
> beschikking omzetting
> beschikking benoeming opvolgend bewindvoerder
> beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking d.d. 11 januari 2011 heeft de rechtbank te Utrecht aan de besloten vennootschap Lisman Inter Holding B.V., statutair gevestigd te Houten,voorheen gevestigd te (5213 JG) ‘s-Hertogenbosch aan de Victorialaan 15, thans feitelijk gevestigd te (3555 HW) Utrecht aan de Demkaweg 11 (postbus 9784, 3506 GT Utrecht), voorlopig surseance van betaling verleend met aanstelling van mr C. de Jong tot bewindvoerder. Bij beschikking d.d. 8 maart 2011 heeft de rechtbank te Utrecht de voorlopige surseance omgezet in een definitieve surseance van betaling voor de tijd van anderhalf jaar, ingaande 11 januari 2011. Bij beschikking d.d. 8 mei 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met aanstelling van mr C. de Jong tot curator. Bij beschikking d.d. 12 mei 2014 is mr P.J. Neijt tot rechter-commissaris benoemd.
Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr H. Dulack als opvolgend curator.

Curator