×
Home  »  Faillissementen  »  Jurriëns West B.V.

Jurriëns West B.V.

Gerelateerde surseances / faillissementen

Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V.
Agricola-Bouw’75 B.V.
B.V. Timmerfabriek Van Essen
Jurriëns Exploitatiemij B.V.
Jurriens Midden B.V.
Jurriëns Noord B.V.
Jurriëns Plan Promotie B.V.
Jurriëns Vastgoed B.V.
Kozel Bouw B.V.
Steenhouwerij Maarssen B.V.

Verslagen

Deze vennootschap maakt onderdeel uit van het Jurriëns concern. Voor nadere informatie en de geconsolideerde verslagen klik hier.

Datum surseance

5 april 2016

Datum faillissement

15 april 2016

> Beschikking surseance
> Beschikking omzetting faillissement
> Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 5 april 2016 heeft de rechtbank Den Haag aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jurriëns West B.V., tevens handelende onder de naam Jurriëns (KvK 27232480), statutair gevestigd te Delft, feitelijk gevestigd te (2614 GR) Delft aan de Buitenwatersloot 316 (postbus 87, 2600 AB Delft), voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr D.M. Staal tot rechter-commissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van mr C. de Jong tot bewindvoerder. Bij beschikking d.d. 15 april 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr D.M. Staal tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr F.A.M. Nowee als opvolgend curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr P.A.M. Penders benoemd tot rechter-commissaris.

Curator