×
Home  »  Faillissementen  »  Jurriëns Noord B.V.

Jurriëns Noord B.V.

Gerelateerde surseances / faillissementen

Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V.
Agricola-Bouw’75 B.V.
B.V. Timmerfabriek Van Essen
Jurriëns Exploitatiemij B.V.
Jurriens Midden B.V.
Jurriëns Plan Promotie B.V.
Jurriëns Vastgoed B.V.
Jurriëns West B.V.
Kozel Bouw B.V.
Steenhouwerij Maarssen B.V.

Verslagen

Deze vennootschap maakt onderdeel uit van het Jurriëns concern. Voor nadere informatie en de geconsolideerde verslagen klik hier.

Datum surseance

5 april 2016

Datum faillissement

15 april 2016

> Beschikking surseance
> Beschikking omzetting faillissement
> Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 5 april 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jurriëns Noord B.V. (KvK 01040768), statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te (9745 EN) Groningen aan de U.T. Delfiaweg 8, voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr D.M. Staal tot rechter-commissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van mr C. de Jong tot bewindvoerder. Bij beschikking d.d. 15 april 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr D.M. Staal tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr F.A.M. Nowee als opvolgend curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr P.A.M. Penders benoemd tot rechter-commissaris.

Curator