Jacob Frederik Group B.V.

Datum faillissement: 21 juni 2023

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Curator