Horizon Travel B.V.

Datum faillissement: 13 december 2022

Rechter-commissaris

Naam: mr. R.W.J. van Veen
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Curator