GWB B.V.

Datum faillissement: 23 januari 2018

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. E.T.M. Schoevaars
Rechtbank: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Omschrijving

Bij vonnis van 23 januari 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GWB B.V. (KvK-nummer: 30064830), statutair en feitelijk gevestigd te (3625 AG) Breukeleveen aan de Herenweg 50 (correspondentieadres: Herenweg 22 te (3625 AE) Breukeleveen), met benoeming van mr. E.T.M. Schoevaars tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Nowee tot curator.

Curator