Gideaux B.V.

Datum faillissement: 24 september 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 24 september 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gideaux B.V. (KvK-nummer: 67479952), statutair en feitelijk gevestigd te (3417 MH) Montfoort aan de Krekenburg 40a, met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator