×
Home  »  Faillissementen  »  Euroga B.V.

Euroga B.V.

Verslagen

> Verslag 26
01-04-2019

> Verslag 25
29-03-2018

Datum surseance

5 februari 2007

Datum faillissement

25 april 2007

> Beschikking surseance
> Beschikking omzetting

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis d.d. 5 februari 2007 heeft de rechtbank te Utrecht de surseance van betaling uitgesproken van Euroga B.V., statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd te (1076 AZ) Amsterdam aan de Locatellikade 1 (Postbus 87459, 1080 JL Amsterdam), met benoeming van mr M.H.F. van Vugt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr A. van der Schee tot bewindvoerder. Bij vonnis d.d. 25 april 2007 is deze surseance omgezet in een faillissement met aanstelling van mr A. van der Schee tot curator. Bij beschikking van 8 januari 2018 is mr S.C. Hagedoorn benoemd tot opvolgend rechter-commissaris. Bij beschikking van 27 september 2019 is mr. J.F. Haeck benoemd tot opvolgend rechter-commissaris.

Curator