Euretos Services B.V.

Datum faillissement: 05 september 2023

Rechter-commissaris

Naam: mr. R.W.J. van Veen
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Curator