ECZVN B.V.

Datum faillissement: 24 november 2016
Datum surseance: 04 november 2016

Beschikking surseance
Beschikking omzetting faillissement

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Op 4 november 2016 heeft de rechtbank Amsterdam aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ECZVN B.V. (KvK-nummer: 39085048), statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (3542 EA) Utrecht aan de Zonnebaan 9 (Postbus 8227, 3503 RE Utrecht), voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van mr. H. Dulack tot bewindvoerder. Bij beschikking van 24 november 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. H. Dulack tot curator.

Curator