Duurabel B.V.

Datum faillissement: 25 januari 2022

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

Curator