Demkan Transport & Logistiek B.V.

Datum faillissement: 18 juni 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 18 juni 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Demkan Transport & Logistiek B.V. (KvK-nummer: 57115109), statutair en feitelijk gevestigd te (3812 PM) Amersfoort aan de Nijverheidsweg-Noord 60 29, met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator