Comfortable Staff Housing B.V.

Datum faillissement: 17 mei 2022

Rechter-commissaris 

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Curator