CleaningSolutions B.V.

Datum faillissement: 30 juli 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 30 juli 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CleaningSolutions B.V. (KvK-nummer: 69859485), statutair en feitelijk gevestigd te (3752 BS) Bunschoten-Spakenburg aan de Visventerssteeg 25, met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator