Buro Brand Design B.V.

Datum faillissement: 26 april 2022

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

 

Curator