Beryl Personeel B.V.

Datum faillissement: 30 april 2019

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht 

 

Curator