×

 

Home  »  Zorg & Sociaal domein  »  Zorgcontractering, tariefregulering & verzekerde aanspraken

Zorgcontractering, tariefregulering & verzekerde aanspraken

Sinds 2006 kennen we een vraaggestuurd zorgstelsel. Er is sprake van gereguleerde marktwerking in de zorg. De zorgkosten blijven stijgen en de overheid grijpt gericht in op kostenbeheersing. Deze verloopt steeds vaker via partijen zoals zorgverzekeraars, zorginkoopkantoren en gemeenten. Wij zien dat deze beheersing steeds minder vaak via tariefregulering en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) plaatsvindt, maar in toenemende mate verloopt via zorgcontractering door zorgverzekeraars, zorginkoopkantoren en gemeenten.

Werkzaamheden

Onze zorgadvocaten beschikken over jarenlange specialistische ervaring en kennis op het gebied van zorgcontractering, tarief-, budget- en declaratieregulering en verzekerde aanspraken. Wij adviseren en procederen voor zorgaanbieders (care & cure), regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en) en thuiszorgaanbieders in geschillen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Daarnaast adviseren en procederen wij voor zorgcliënten in tarief- en budgetgeschillen tegen de NZa. Ons specialistische team Zorg & Sociaal Domein treedt ook regelmatig op voor zelfstandige behandelcentra, startups en buitenlandse zorgaanbieders.

 

Recente zaken

  • Bodemprocedure tegen een zorgverzekeraar over de onrechtmatige beëindiging van een zorgcontract en de weigering van de zorgverzekeraar tot het sluiten van nieuwe zorgovereenkomsten
  • Het uit naam van regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en) voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen NZa over regulering van tarieven en budget voor ambulancezorg
  • Het bijstaan van zorgaanbieders en thuiszorginstellingen bij geschillen met zorgverzekeraars over de uitkomsten van materiële en formele controles van zorgdeclaraties