×

 

Home  »  Zorg & Sociaal domein  »  Samenwerking, structurering & governance

Samenwerking, Structurering & Governance

Sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is er sprake van een toename in specialisatie en concentratie in de wereld van zorgaanbieders. Ook sturen overheden en zorgverzekeraars steeds actiever op substitutie van dure tweedelijns zorg naar betaalbare eerstelijns zorg. Deze ontwikkelingen leiden tot meer behoefte aan een multidisciplinaire samenwerkingen tussen onder andere:

 • Ziekenhuizen
 • Medisch specialistische bedrijven
 • Gespecialiseerde en zelfstandige behandelcentra
 • Thuiszorginstellingen
 • Huisartspraktijken
 • Ambulance Diensten
 • Verpleeg-, en Verzorgingshuizen

Een samenwerking tussen gemeenten, GGZ-instellingen, jeugdhulpaanbieders en instellingen voor beschermd wonen blijkt van cruciaal belang bij de ontwikkeling van een werkende integrale aanpak en het voeren van de regie bij multiproblematische zorgvragen. Dit is met name actueel bij de reguliere hulpverlening, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Het ontwerpen en vastleggen van samenwerkingsafspraken is vaak een complex proces.
Eisen en verantwoordelijkheden moeten afgestemd worden zodat de kwaliteit, veiligheid van de zorg, de mededingingsrechtelijke aspecten, fiscale issues en overige eisen die gesteld worden ook gewaarborgd blijven. Onze ervaren advocaten genieten specialistische kennis waarmee ze u ondersteunen bij vraagstukken als:

 • Het maken of beëindigen van samenwerkingsafspraken
 • Het inrichten van samenwerkingsverbanden
 • De rechtsvormkeuze
 • De inrichting van governance

Ons team is multidisciplinair en werkt nauw samen met ons notariaat.

Recente zaken

 • Het adviseren en implementeren van de inrichting en structurering van een integrale geboortezorg-organisatie (IGO) waarbij het gaat om samenwerkingsafspraken tussen een ziekenhuis, meerdere zelfstandige verloskundige praktijken en meerdere kraamzorgorganisaties
 • Het adviseren van een medisch specialistisch bedrijf en ziekenhuis bij opstellen van samenwerkingsafspraken met een zelfstandig behandelcentrum met betrekking tot het gezamenlijk oprichten en exploiteren van een nieuwe behandelkliniek