×

 

Home  »  Zorg & Sociaal domein  »  Medische aansprakelijkheid, klacht- & tuchtrecht

Medische Aansprakelijkheid, klacht- & tuchtrecht

Medische aansprakelijkheid is een beladen onderwerp. Niet alleen voor de gelaedeerde, maar ook voor de zorgverlener.

Van Benthem & Keulen staat zorgaanbieders en aansprakelijkheidsverzekeraars bij wanneer zij te maken krijgen met civiele claims op grond van onzorgvuldig handelen, klachten bij tuchtcolleges of wanneer zij geconfronteerd worden met een beroepsvereniging.
Wij adviseren en procederen, voeren verweer en handelen proactief om een geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen. Onze specialisten hebben ruime ervaring en diepgaande kennis.
Zij adviseren en procederen bijvoorbeeld over aansprakelijkheid voor medisch handelen, causaliteit en de omvang van (letsel)schade. Wij zijn procesrechtelijk zeer goed onderlegd en voeren met regelmaat bodem- en deelgeschilprocedures. Ook treden wij op als verweerder of verzoeker en beschikken over een groot netwerk van medische adviseurs en deskundigen die ons ook adviseren over niet-juridische aspecten die relevant kunnen zijn voor uw zaak.

Alle advocaten zijn lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR), een aantal van ons is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Recente zaken

  • Het bijstaan van zorginstellingen, maatschappen van artsen, verloskundigen, huisartsen, tandartsen en andere (para)medici in een verweer tegen schadeclaims of tuchtzaken
  • Procedures over (gebrekkige) medische hulpmiddelen waaronder: MOM-heupen, PIP implantaten en bekkenbodemmatje