×

 

Home  »  Zorg & Sociaal domein  »  Jeugdzorg & maatschappelijke ondersteuning

Jeugdzorg & maatschappelijke ondersteuning

Sinds 2015 hebben gemeenten nieuwe en deels gewijzigde taken en bevoegdheden gekregen op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. In de praktijk leidt dit tot uiteenlopende vraagstukken en geschillen tussen partijen als gemeenten, jeugdhulpaanbieders en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor kunnen er gemakkelijk conflicten ontstaan tussen gemeenten en aanbieders over zaken als bekostiging, verantwoording van declaraties en de kwaliteit van geleverde jeugdzorg en/of voorzieningen.

Ons specialistische team adviseert en procedeert voor zowel gemeenten, jeugdhulpaanbieders en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor weten onze specialisten wat er zich aan beide kanten afspeelt. En zijn wij ons bewuster van de potentiële mogelijkheden en risico’s die zich voordoen, waardoor wij voor u optimale resultaten kunnen behalen.

Onze advocaten staan gemeenten bij in complexe bezwaar- en beroepsprocedures over de toekenning van jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen.

Recente zaken

  • Het bijstaan van een gemeente in een geschil tegen een aanbieder van huishoudelijke hulp over de tussentijdse beëindiging van een meerjarenovereenkomst
  • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor diverse gemeenten over de toekenning van maatwerkvoorzieningen