Wij maken legal Verhuurders
oplossingsgericht

Verhuurders

Eén van uw huurders gaat failliet. Mogelijk is er al sprake van een huurachterstand. Welke rechten en verplichtingen heeft u als verhuurder tegenover de failliet, en wat kunt u van de curator verwachten?

De specialisten van het team Herstructurering & Insolventie hebben hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. 

Heeft u een andere vraag of behoefte aan een andere advisering? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten van het team Herstructurering & Insolventie. 

Verhuurders

Kan ik de huurovereenkomst met de failliet opzeggen?

Antwoord

Indien u verhuurder bent van een van de failliet, heeft u het recht om de huurovereenkomst met de onderneming op te zeggen. Hierbij dient een opzegtermijn van drie maanden te worden gehanteerd. Ook de curator heeft de bevoegdheid om de huurovereenkomst op te zeggen. In beide gevallen maakt het niet uit dat in de huurovereenkomst een langere opzegtermijn is overeengekomen. In faillissement gelden korte opzegtermijnen om te voorkomen dat de schuldenlast van de faillissementsboedel verder oploopt.

Wat gebeurt er met de openstaande huurtermijnen als een huurder failliet gaat?

Antwoord

De huurpenningen die over de opzegtermijn van drie maanden verschuldigd zijn, vormen een boedelschuld. Uw vordering als verhuurder zal daarom met voorrang uit de boedel worden voldaan. Dat betekent overigens niet dat de vordering ook direct of geheel zal worden voldaan, dat hangt namelijk van de opbrengsten in de boedel af. De huurschulden die mogelijk voor faillissement zijn ontstaan, vormen daarentegen een prefaillissementsschuld. Deze zult u bij de curator moeten indienen ter verificatie. Het is niet mogelijk om een vordering uit hoofde van schadevergoeding in te dienen wegens leegstandschade of het tussentijds beëindigen van de overeenkomst.

Welke (huur) verplichtingen heeft de curator tijdens de opzegperiode?

Antwoord

Het is mogelijk dat de curator de winkellocaties nog tijdelijk open wil houden. Op die manier kunnen mogelijk nog inkomsten worden gegenereerd voor de boedel. In dat geval heeft u in beginsel te dulden, dat de curator tijdens de opzegperiode gebruik blijft maken van de panden. Na de opzegtermijn is de curator (in ieder geval) verplicht om de winkellocaties bezemschoon op te leveren.