Vastgoed

Onze advocaten en het notariaat van de praktijkgroep Vastgoed zijn specialisten die als geen ander thuis zijn op dit turbulente terrein. Wij helpen u de risico's te managen en vinden vernieuwende oplossingen. Onze jarenlange ervaring maakt dat wij uw partner zijn op alle voorkomende gebieden.

Recente zaken

 • Het voeren van procedures en het tot stand brengen van overeenkomsten in het kader van de sluiting van het Veemarktcomplex te Utrecht
 • Het geven van juridische ondersteuning (procedures en sluiten van overeenkomsten) voor een bedrijfsverplaatsing teneinde de bouw van een woonwijk mogelijk te maken
 • Advisering en begeleiding van een projectontwikkelaar in financiële problemen
 • Begeleiding van een bouwproces van een scholengemeenschap
 • Opzet van een juridische structuur voor een transferium
 • Omvangrijke arbitrage voor een woningcorporatie over meerwerkclaim en vertragingsschade

Deelgebieden

 • Aanbesteding
 • Bouw (civiel- en publiekrecht)
 • Eigendom en natrekking
 • Huur (bedrijfsruimte, woonruimte)
 • Onteigening
 • Ontruimingen
 • Pacht
 • Project- en gebiedsontwikkeling
 • Publiek-Private-Samenwerking (PPS)
 • Retail
 • Vastgoed Notariaat
 • Vastgoedtransacties
 • Zakelijke rechten (erfdienstbaarheden, recht van opstal en erfpacht)
 • Zekerheden (pand, hypotheek )

Services

 • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
  Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.