Wij maken legal Schuldeisers
oplossingsgericht

Schuldeisers

Het faillissement heeft tot doel een zo hoog mogelijke opbrengst voor de schuldeisers te realiseren.

De specialisten van het team Herstructurering & Insolventie hebben hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen van schuldeisers die betrokken zijn geraakt bij een faillissement op een rij gezet. 

Staat uw vraag er niet tussen of heeft u behoefte aan een nadere advisering? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten van het team Herstructurering & Insolventie.

Schuldeisers

Kan ik nog beslag leggen of een procedure tegen de failliet aanhangig maken?

Antwoord

Het zal in de meeste gevallen niet meer zinvol zijn om nu nog een procedure tegen de failliet te starten, dan wel om beslag te leggen op zijn vermogen of goederen. Op grond van de Faillissementswet is het namelijk niet mogelijk om tijdens een faillissement middels een gerechtelijke procedure alsnog betaling af te dwingen van de failliete onderneming.

Wat gebeurt er met procedures die al aanhangig zijn?

Antwoord

Als gevolg van een faillissement vervallen alle beslagen en worden lopende procedures waarin betaling van de failliete onderneming wordt gevorderd automatisch geschorst. Het is aan de curator om te bepalen of hij een procedure wenst voort te zetten of niet.

Hoe dien ik mijn vordering in bij de curator?

Antwoord

Wanneer u een vordering op de failliet heeft die voor het faillissement is ontstaan, kunt u deze ter verificatie indienen. Let daarbij vooral op uw eventuele mogelijkheden tot verrekening en de rang van uw vordering in het faillissement. U kunt uw vordering indienen door een brief of e-mail te sturen naar de curator. Weet u niet wie de curator is? Raadpleeg dan het Centraal Insolventieregister.

Wanneer wordt mijn vordering betaald?

Antwoord

Het kan langere tijd duren voordat duidelijk wordt of op uw vordering een betaling kan plaatsvinden. Daarvoor zal eerst de afwikkeling van het faillissement moeten worden afgewacht. Aan het einde van het faillissement vindt een verificatievergadering plaats, mits er voldoende middelen zijn om schuldeisers (deels) te voldoen. De verificatievergadering heeft tot doel de vorderingen van de schuldeisers vast te stellen en te bepalen welke uitkering zij uit het faillissement kunnen verwachten. Na een verificatievergadering en uitdeling wordt het faillissement afgewikkeld.

Het kan echter ook zijn dat er geen uitkering kan plaatsvinden. In zulke gevallen vindt dan een vereenvoudigde afwikkeling plaats met de preferente schuldeisers, of een opheffing van het faillissement wegens een gebrek aan baten.