Onteigening

Wanneer de overheid een ontwikkeling voorstaat op andermans grond, is het mogelijk deze grond via onteigening te verwerven. Hieraan gaat altijd eerst een minnelijk traject van overleg vooraf. Wordt er geen overeenstemming bereikt met de grondeigenaar, dan kan een onteigeningsprocedure worden opgestart middels het doorlopen van de administratieve procedure bij de Kroon, opgevolgd door de gerechtelijke onteigeningsprocedure bij de rechtbank. In laatstgenoemde procedure beoordeelt de rechtbank of de onteigening kan worden uitgesproken en welke vergoeding daar tegenover moet staan. Voor de begroting van deze vergoeding schakelt de rechtbank deskundigen in.

De advocaten van de praktijkgroep onteigeningsrecht zijn gespecialiseerd in het begeleiden van zowel de grondeigenaar als de overheid in alle voorkomende aspecten van de onteigening. Zo schuiven zij aan bij onderhandelingen, adviseren zij over administratieve onteigeningstrajecten, verzorgen zij zienswijzen in de procedure bij de Kroon en behartigen zij de belangen van zowel overheden als eigenaren in de gerechtelijke procedure. Betreft het de belangenbehartiging van de grondeigenaar, dan worden alle in redelijkheid gemaakte kosten die direct verband houden met de onteigening door de overheid vergoed. 

Deelgebieden

  • Onteigeningswet (administratieve en gerechtelijke fase)
  • Ruimtelijke ordening
  • Pacht, huur en andere gebruiksrechten
  • Contracten 

Recente zaken

  • Het bijstaan van een ontwikkelbedrijf en een agrariër die gronden verliezen als gevolg van de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp
  • Begeleiden van overheden bij onteigeningen als gevolg van bestemmingsplannen en wegaanleg in onder meer Aalsmeer en Haarlem  

Services

  • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
    Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.