×

 

Home  »  Omgevingsrecht  »  Ruimtelijke ordening en milieu

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Hoe gaan we onze leefomgeving verdelen en herinrichten? Dat is de enorme uitdaging waar onze samenleving nu voor staat. Klimaatadaptie wordt steeds belangrijker en heeft grote impact op de ruimtelijke ontwikkeling en ordening. En voor u speelt de vraag: hoe speelt u hierop in als bedrijf of overheidsinstelling?

Ons team heeft een hoogwaardig kennis- en ruim ervaringsniveau op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. We kennen de weg in de voor u belangrijke regelgeving en rechtspraak en volgen de ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet op de voet.

Wij adviseren en procederen (voor én tegen de overheid) over alle facetten binnen het terrein van de fysieke leefomgeving, zoals bestemmings- en inpassingsplannen, omgevingsvergunningen, handhaving en vraagstukken op het gebied van milieu (onder andere geur, geluid en luchtkwaliteit), energie, externe veiligheid, water, natuur en bodem.

Onze ervaren specialisten hebben hoogwaardige kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Wij adviseren en procederen voor en tegen de overheid over alle facetten rondom de fysieke leefomgeving, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van CO2-uitstoot. Andere facetten die hieronder vallen zijn:

  • Bestemmings- en inpassingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Handhaving
  • Vraagstukken op het gebied van milieu, water, natuur en bodem
  • Energie
  • Externe veiligheid

Recente zaken

  • Het bijstaan van een ontwikkelaar bij een bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een woonwijk
  • Advisering van een gemeente over de besluitvorming ten behoeve van de aanleg van een windmolenpark
  • Het procederen namens een gemeente in verband met beroepen ingesteld tegen een verleende omgevingsvergunning