×
Home  »  Omgevingsrecht  »  Gedoogplichten

Gedoogplichten

Bij aanleg van kabels, leidingen en waterwerken kan onteigening een te zwaar middel zijn. In die gevallen kan de overheid op verzoek van een partij een gedoogplicht opleggen. De bekendste gedoogplichten zijn die op grond van de Waterwet, de Telecommunicatiewet en de Belemmeringenwet Privaatrecht.

De gedoogplicht wordt breed ingezet ten gevolge van de energietransitie en het realiseren van de gestelde klimaatdoelstellingen, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom de aanleg van zonneparken, windparken en WKO.

Op het gebied van gedoogplichten zijn wij een van dé specialisten in Nederland. Wij staan zowel de aanlegger van het werk bij als de rechthebbende die met het opleggen van een gedoogplicht wordt geconfronteerd.

Ook de gedoogplichten worden naar verwachting in 2021 in de Omgevingswet opgenomen. Over de consequenties van de wijzigingen die daarmee gepaard gaan adviseren wij u graag.

Recente zaken

  • Het optreden als onafhankelijk adviseur van Rijkswaterstaat bij oplegging van gedoogplichten
  • Het bijstaan van de leidingbeheerder tijdens onderhandelingen over het leggen van leidingen