×

 

Home  »  Expertises  »  Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Wetgeving is constant in beweging, evolueert of maakt plaats voor nieuwe wetten. In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet geïntroduceerd. Met deze introductie maken we ook kennis met het omgevingsplan: de vervanger van het bestemmingsplan. Veel regels die nu op rijksniveau worden bepaald worden straks op lokaal niveau voorgeschreven. Dit vereist een andere manier van werken en zal ook leiden tot extra werk bij gemeenten en andere overheden.

Tegen de achtergrond van dit veranderende landschap ondersteunt en adviseert ons ervaren team zowel overheden als bedrijven. Via onder andere de ‘Expertgroep Omgevingswet’ delen onze advocaten hun kennis met beide groepen.

Het team Omgevingsrecht bestaat uit gespecialiseerde advocaten en ondersteunende juristen die gezamenlijk het brede terrein van het omgevingsrecht beheersen. Waar nodig in samenwerking met ander expertise teams zoals Aanbestedingsrecht, Staatssteun, Vastgoedrecht en Ondernemingsrecht.

Wij zetten ons actief in voor de (semi)overheid en bedrijven. Hierbij ligt de nadruk op projectontwikkelaars, gemeenten, waterschappen, de (duurzame) energie sector en retail sector. Praktisch, to-the-point en oplossingsgericht adviseren kenmerkt onze aanpak. Waar nodig gaan wij een procedure niet uit de weg.

“Met passie werken aan de omgeving van morgen.”

Frank Mulder