Notariaat

De (kandidaat-)notarissen van Van Benthem & Keulen denken in oplossingen en verplaatsen zich in de positie van de cliënt. Omdat ieder van de (kandidaat-) notarissen langjarige ervaring en een opleiding heeft in het ondernemingsrecht en het zakelijk vastgoed, kunnen zij u efficiënt en doelgericht adviseren en met u meedenken. Zij bieden u niet alleen de juridische oplossing, maar adviseren breder, bijvoorbeeld bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, vastgoedontwikkeling en fusies en overnames.

Deelgebieden

Recente zaken

  • Begeleiding van de overname van een internetonderneming
  • Adviseren en opzetten van de governancestructuur van een grote vastgoedonderneming met een complexe aandeelhouders- en managementstructuur
  • Advisering bij en opstellen van documentatie voor de (her)financiering van een deelneming van een private-equity investeerder
  • Oprichting van een zorgonderneming die voldoet aan de WTZi en de Zorgbrede Governance Code
  • Begeleiding van de aankoop en juridische opzet van een transferium

Services

  • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
    Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.