Nadeelcompensatie & Planschade

Rechtmatig optreden van de overheid kan schade veroorzaken, schade die op grond van het égalitébeginsel voor vergoeding in aanmerking kan komen (nadeelcompensatie). De regels die aan de vergoeding van de schade verbonden zijn kennen de advocaten van de praktijkgroep Nadeelcompensatie als geen ander. De advocaten van de praktijkgroep treden regelmatig op als onafhankelijk adviseur voor de overheid waarbij zij de overheid adviseren of schade voor vergoeding in aanmerking komt. Ook staan zij bedrijven en particulieren bij die een verzoek om nadeelcompensatie of planschade bij de overheid indienen.

Recente zaken

 • Onafhankelijk advies nadeelcompensatie bij dijkversterkingen
 • Onafhankelijk advies nadeelcompensatie Tracébesluiten
 • Onafhankelijk advies geluidsoverlast vliegveld
 • Onafhankelijk advies schade door afgesloten waterweg

Deelgebieden

 • Planschade
 • Nadeelcompensatie
 • Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
 • Vergunningen
 • Tracéwet
 • Spoedwet wetverbredingen
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Geluid
 • Externe veiligheid
 • Luchtkwaliteit
 • Inpassingsplannen 

Services

 • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
  Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.