Mededinging

De advocaten van de praktijkgroep Mededinging weten goede analytische kwaliteiten te combineren met resultaatgerichtheid. Dat is cruciaal: vanwege de potentiële aansprakelijkheden legt mededinging een grote druk op een onderneming. Doortastend en strategisch optreden is dan een vereiste. Op een pragmatische wijze werkt de praktijkgroep aan het behalen van de gestelde doelen.

Recente zaken

 • Opzet en implementatie van distributienetwerk Miele Nederland B.V.
 • Eerste fase goedkeuring ACM voor Oncologie Joint Venture tussen UMC Utrecht en NKI-AVL
 • Arbitrage inzake mededingingsrechtelijke consequenties exclusieve distributieovereenkomst
 • Beoordeling verticale prijsbinding en overige verplichtingen door producent richting retailers

Deelgebieden

 • Civiele schadeclaims kartels
 • Clementie
 • Commerciële contracten
 • Compliance programma's / workshops
 • Concentratiecontrole
 • Fusies en overnames
 • Joint ventures
 • Kartelverbod
 • Misbruik economische machtspositie

Services

 • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden. Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.
 • Dawn Raid Manual