Gezondheidsrecht

De advocaten van de praktijkgroep Gezondheidsrecht adviseren zorginstellingen en individuele zorgverleners uit het hele land. Hun kennis en ervaring blijken vaak van doorslaggevend belang. Zij adviseren en procederen op het gebied van bestuurlijk gezondheidsrecht, medische aansprakelijkheid en medisch tuchtrecht. Zij kunnen u ook adviseren en bijstaan bij het aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden en ondernemen in de zorg. De praktijkgroep richt zich uitsluitend op instellingen, professionals en ondernemers in de zorg en treedt niet op voor patiënten of hun vertegenwoordigers.

Recente zaken

 • Het bijstaan van zorgaanbieders en thuiszorginstellingen bij geschillen met zorgverzekeraars over de uitkomsten van materiële en formele controles die werden uitgevoerd op de zorgdeclaraties
 • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor diverse gemeenten over de toekenning van maatwerkvoorzieningen op grond van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 • Het bijstaan van een zorgaanbieder bij een onderzoek van de NZa naar de rechtmatigheid van zorgdeclaraties
 • Advisering over het melden van calamiteiten
 • Bijstaan van zorginstellingen, (maatschappen van) artsen, verloskundigen, huisartsen, tandartsen en andere (para)medici in een verweer tegen schadeclaims en tuchtzaken

Deelgebieden

 • Bestuurlijk gezondheidsrecht
 • Medisch tuchtrecht
 • Medische aansprakelijkheid
 • Ondernemen in de zorg
 • Privacy
 • Samenwerkingsverbanden
 • Tarieven en subsidies

Services

 • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
  Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.