Gedoogplichten

Bij de aanleg van openbare werken heeft de overheid soms de medewerking nodig van grondeigenaren of andere rechthebbenden ten aanzien van onroerend goed. U kunt hierbij denken aan de aanleg van elektriciteitsnetten en gasleidingen, maar ook aan de aanleg van de verlichting van de aanvliegroute van een vliegveld of een riolering. Omdat onteigening in veel gevallen een (te) zwaar middel is grijpt de overheid steeds vaker naar de mogelijkheid van het opleggen van een gedoogplicht. Onder meer de Belemmeringenwet Privaatrecht en de Waterwet maken het mogelijk dat een landeigenaar verplicht wordt de aanleg van een werk op of in zijn grond te gedogen.

De advocaten van de praktijkgroep Gedoogplichten adviseren over de mogelijkheden van het opleggen van de gedoogplichten en staan partijen bij die in aanraking komen met gedoog-plichten. De advocaten beheersen het hele pallet: zij onderhandelen om de oplegging van gedoogplichten te voorkomen, adviseren overheden en bedrijven (met name leidingleggers) over de oplegging van gedoogplichten en staan grondeigenaren en andere rechthebbenden bij die zich geconfronteerd zien met de mogelijke oplegging van een gedoogplicht.

Deelgebieden

 • Belemmeringenwet Privaatrecht
 • Waterwet
 • Gaswet
 • Elektriciteitswet
 • Wet ruimtelijke ordening

Recente zaken

 • Optreden als onafhankelijk adviseur van Rijkswaterstaat bij het opleggen van gedoogplichten
 • Bijstand leidingbeheerder bij onderhandelingen in verband met het opleggen van gedoogplichten bij de aanleg van een provinciale weg
 • Vertegenwoordiging van een projectontwikkelaar, in een gedoogplichtprocedure, die leidt tot beperking van zijn mogelijkheden tot het in ontwikkeling brengen van gronden
 • Optreden als onafhankelijk adviseur Rijkswaterstaat in een gedoogplichtprocedure met betrekking tot rijksinpassingsplannen (gasopslag Bergen, gasrotonde, 380 KV verbinding)

Services

 • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
  Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.