×
Home  »  Expertises  »  EU & Competition

EU & Competition

Online verkopen nemen extreem toe. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee. Want hoe houdt u grip op uw distributiebeleid? Gaat u over op een selectief distributie systeem of handhaaft u de huidige vorm van distributie? Eveneens zien we een trend dat bedrijven steeds meer commerciële samenwerkingsverbanden zoeken. De wetgeving zegt dat afspraken tussen ondernemingen verboden zijn indien zij de mededinging beperken. En de autoriteiten hebben bovendien steeds meer aandacht voor verticale prijsafspraken. Wat is toegestaan, en wat niet? En hoe bepaalt u dat?

Elke sector krijgt ermee te maken: het mededingingsrecht. Innoveren door samenwerking? Groeien door fusies en overnames? Het mededingingsrecht stelt grenzen aan het marktgedrag van bedrijven en de mededingingsautoriteiten zoals de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt treden steeds vaker en steviger op.

Onze specialisten van de praktijkgroep EU & Competition adviseren u over alle aspecten van het mededingingsrecht. Ze begeleiden u bij het in kaart brengen van de steeds veranderende wetgeving, opduikende trends, potentiële mogelijkheden en risico’s. Daarnaast verzorgen onze advocaten regelmatig maatwerk compliance trainingen om cliënten te informeren over de laatste markt- en sectorontwikkelingen.

Deelgebieden EU & Competition

  • Het kartelverbod
  • Distributierelaties
  • Compliance & Dawn raids
  • Concentratietoezicht
  • Follow-on kartelschadeclaims
  • De misbruik van machtpositie

“Het mededingingsrecht draait om de relevante markt. Wij kennen ook die van u.”

Babs Schoenmakers