×
Home  »  Corporate / M&A  »  Corporate conflict resolution

Recente zaken

  • De begeleiding van een procedure over nakoming van een earn out-verplichting bij een overname
  • De begeleiding van een procedure over het verstrekken van onjuiste informatie in de aanloop naar een overname

Corporate Conflict Resolution

Aandeelhouders stellen zich vaker kritisch op ten opzichte van de vennootschap en haar bestuur. De relatie met aandeelhouders vraagt daardoor meer aandacht. Bovendien zijn bij corporate geschillen alternatieve wijzen van geschilbeslechting in opkomst. Denk daarbij aan arbitrage, bindend advies en mediation.

Juridische geschillen tussen de verschillende organen van de organisatie vragen om een gespecialiseerde aanpak. Alle betrokken partijen willen ieder voor zich een optimale oplossing. Vaak zijn partijen echter nog voor langere tijd op elkaar aangewezen en is behoud van de relatie een belangrijke doelstelling. Procederen is soms noodzakelijk, maar vaak zijn er andere manieren om uw doelen te bereiken. De specialisten van het Corporate Conflict Resolution-team kennen uw belangen en beschikken over een ruime ervaring om de gewenste oplossing te realiseren.

Werkzaamheden

Onze ervaren advocaten beschikken over alle kennis en ervaring die nodig is om tot een optimale oplossing te komen. Wij procederen regelmatig over uiteenlopende onderwerpen, zoals:

• Aandeelhoudersgeschillen
• Conflicten tussen en binnen organen van rechtspersonen
• Geschillen tussen kopers en verkopers na overname
• De aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders
• Enquêteprocedures bij de ondernemingskamer
• Waarderingsgeschillen

Wij hebben bovendien veel ervaring met het begeleiden van partijen in alternatieve vormen van geschilbeslechting zoals mediation, bindende adviesprocedures en arbitrages.