Corporate Litigation

De advocaten van de praktijkgroep Corporate Litigation zijn specialisten. Zij hebben veel ervaring met het omgaan met geschillen tussen (onder meer) aandeelhouders, raden van commissarissen en andere organen van de vennootschap. Er zijn meerdere mogelijkheden om een doorbraak te forceren. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en voorzieningenrechters vervullen daarbij vaak een cruciale rol. De praktijkgroep helpt u om uw doelen te bereiken. Via traditionele, maar ook via vernieuwende wegen, zoals arbitrage en mediation.

Recente zaken

 • Het afdwingen van een onderzoek door de Ondernemingskamer bij een vereniging. Dit betrof het eerste geval waarin dit werd toegestaan (FOCWA)
 • Doorbraak voor een erfgename van een grote onderneming die door gekozen beschermingsconstructies buiten spel werd gezet
 • Procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurders (en commissarissen) van een gefailleerd groot concern (Landis)
 • Als mediator oplossen van een geschil over een garantieclaim van 22 miljoen euro in geval van een internationale overname in de automotive branche
 • Arbitrage van een geschil tussen twee consortia van ondernemingen die een einde wilden maken aan hun joint venture

Deelgebieden

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Enquêterecht
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Geschillen tussen de onderneming en aandeelhouders
 • Geschillen binnen instellingen
 • Medezeggenschapsrecht
 • Uitkoop van aandeelhouders

Services

 • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
  Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.