Expertise Commercial Contracts & Dispute Resolution VBK
Wij maken legal Commercial Contracts & Dispute Resolution
transparant

Commercial Contracts & Dispute Resolution

De wereld om ons heen wordt steeds juridischer. Er wordt vaker geprocedeerd, de procedures duren langer en worden alsmaar complexer. Wij zien dan ook een tendens om al aan de ‘voorkant’ van een transactie, in de overeenkomst, de risico’s te verdelen of in te perken. De roep om alternatieve vormen van geschillenbeslechting neemt toe, zoals arbitrage, bindend advies en mediation. Ook willen cliënten meer transparantie en duidelijkheid over wat er allemaal komt kijken bij een procedure, inclusief duidelijkheid over de daaraan verbonden kosten.

Onze aanpak

De advocaten van het team Commercial Contracts & Dispute Resolution beschikken over jarenlange ervaring in het begeleiden van commerciële geschillen. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt: schikken als dat kan, maar procederen op het scherpst van de snede als dat moet.

Onze advocaten excelleren zowel in het opstellen van contracten, als ook in het procederen als partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. De vaardigheden die voor beide disciplines nodig zijn, versterken elkaar. Daarbij kiezen wij voor een transparante en projectmatige aanpak. U weet wat u van ons kan verwachten zowel qua advies als financieel.

Voortdurend werken onze advocaten aan hun kennis, bijvoorbeeld door diverse docentschappen en promotietrajecten. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende rechtenfaculteiten. U bent daardoor verzekerd van de beste kwaliteit. Ons team staat pal achter uw belangen.

Bovendien hebben de advocaten ruime ervaring met alternatieve geschillenbeslechting, bijvoorbeeld als bindend adviseur of arbiter, en als advocaat voor partijen in mediation, bindend advies of arbitrage.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen
 • Algemene voorwaarden voor zowel in- als (online) verkoop van goederen en diensten
 • Arbitrage en bindend advies
 • Beslaglegging
 • De (gevolgen van) ontbinding of opzegging van overeenkomsten
 • Executie van uitspraken van (buitenlandse) rechters of arbiters
 • Executiegeschillen
 • Incasso’s
 • Nakoming van overeenkomsten
 • Verschillende, al dan niet gekwalificeerde, overeenkomsten, zoals aanneming, agentuur,  bemiddeling, distributie, franchise, koop en opdracht

Voor wie werken wij?

Onze cliënten zijn met name bouwbedrijven, retail, transport & logistiek, chemie, industrie, internationale handel en installatietechniek.

Recente zaken Commercial Contracts & Dispute Resolution

 • Advies en procedures over beëindiging van distributieovereenkomsten en potentiële  schadeplichtigheid
 • Begeleiding van opleveringsgeschillen bij een van de grootste bio-ethanolfabrieken van Europa (Moerdijk)
 • Het voeren van (grensoverschrijdende) beslag- en regresprocedures naar aanleiding van de Madoff zaak
 • Procedure voor een landelijke vervoerder over de OV-chipkaart