×
Home  »  Expertises  »  Commercial Contracting & Dispute Resolution

Recente zaken

 • Advies en procedures over beëindiging van distributieovereenkomsten en potentiële  schadeplichtigheid
 • Begeleiding van opleveringsgeschillen bij een van de grootste bio-ethanolfabrieken van Europa (Moerdijk)
 • Het voeren van (grensoverschrijdende) beslag- en regresprocedures naar aanleiding van de Madoff zaak
 • Procedure voor een landelijke vervoerder over de OV-chipkaart

Commercial Contracting & Dispute Resolution

De wereld om ons heen wordt steeds juridischer. Er wordt vaker geprocedeerd, de procedures duren langer en worden alsmaar complexer. Wij zien dan ook een tendens om al aan de ‘voorkant’ van een transactie, in de overeenkomst, de risico’s te verdelen of in te perken. De roep om alternatieve vormen van geschillenbeslechting neemt toe, zoals arbitrage, bindend advies en mediation. Ook willen cliënten meer transparantie en duidelijkheid over wat er allemaal komt kijken bij een procedure, inclusief duidelijkheid over de daaraan verbonden kosten.

De advocaten van de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution beschikken over jarenlange ervaring in het begeleiden van commerciële geschillen. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt: schikken als dat kan, maar procederen op het scherpst van de snede als dat moet.

De advocaten van onze praktijkgroep excelleren zowel in het opstellen van contracten, als ook in het procederen als partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. De vaardigheden die voor beide disciplines nodig zijn, versterken elkaar. Voortdurend werken onze advocaten aan hun kennis, bijvoorbeeld door diverse docentschappen en promotietrajecten. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende rechtenfaculteiten. U bent daardoor verzekerd van de beste kwaliteit. Ons team staat pal achter uw belangen.

Bovendien hebben de advocaten uit de praktijkgroep ruime ervaring met alternatieve geschillenbeslechting, bijvoorbeeld als mediator, als bindend adviseur of arbiter, en als advocaat voor partijen in bindend advies of arbitrage.

Werkzaamheden

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van en het procederen over overeenkomsten in de commerciële praktijk. Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen
 • Algemene voorwaarden voor zowel in- als (online) verkoop van goederen en diensten
 • Arbitrage en bindend advies
 • Beslaglegging
 • De (gevolgen van) ontbinding of opzegging van overeenkomsten
 • Executie van uitspraken van (buitenlandse) rechters of arbiters
 • Executiegeschillen
 • Incasso’s
 • Nakoming van overeenkomsten
 • Verschillende, al dan niet gekwalificeerde, overeenkomsten, zoals aanneming, agentuur,  bemiddeling, distributie, franchise, koop en opdracht